C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Mapa Verd

Com gaudir del món sense sortir del barri? Moltes vegades anem lluny a buscar meravelles, sense fixar-nos en les que tenim a prop. Amb el Mapa Verd. Sarrià més sostenible volem conèixer detalls del barri en el seu vessant més verd, que inclogui aspectes d’història natural, de sostenibilitat i que reflecteixi la xarxa social.
El Mapa verd. Sarrià més sostenible és un projecte coordinat per l’ecocomissió de l’Associació Cultural Casa Orlandai i la fundació Ciència en Societat, que s’inclou com a prova pilot dins el Mapa Barcelona más Sostenible.

Perquè? Creiem que conèixer l’entorn et fa valorar-lo.
Per a què? L’objectiu final, doncs, és tenir un barri més sostenible.
On? Serà un recurs on-line.
Què recollirem? El mapa verd inclourà la part del patrimoni del barri que té a veure amb la sostenibilitat:

  • els béns naturals; jardins singulars i arbres,
  • la recollida i la gestió dels residus,
  • les fonts i els usos de l’energia,
  • la mobilitat i l’accessibilitat,
  • les botigues de proximitat,
  • la vida associativa,
  • els béns culturals: el segell característic del barri.

Com? Volem fer participar els veïns en itineraris, com ara en el cas dels arbres singulars del barri; o en tallers, com en el cas dels residus o de l’energia.