C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Suport a la creació

Tens una idea? Un projecte escènic per crear? Vols investigar en el camp de les arts escèniques? A la Casa Orlandai oferim un programa de suport a la creació perquè companyies de teatre, de dansa, de titelles... pugueu tirar endavant un nou projecte amb els espais i infraestructures de la Casa Orlandai. La companyia posa la idea i la Casa les infraestructures.

El nostre programa d'acollida i suport a la creació es basa en un intercanvi de serveis: la Casa Orlandai ofereix espais, tècnic i material, difusió i acompanyament; i la companyia ofereix un taller, un espectacle, un assaig obert... En funció de les demandes de la companyia, els dies d’assaig... la contraprestació serà una o altra, que s’acordarà abans d’iniciar l’acollida del projecte.

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) és una associació veïnal que treballa a favor de l’art, la convivència i la transformació social a través de diversos projectes, entre ells, la dinamització del Centre Cívic Casa Orlandai. Al mateix temps, és una associació que vol donar impuls i suport a noves companyies joves. En aquest sentit, en el programa de suport a la creació es prioritzaran les propostes que comparteixin la personalitat de l’ACCO.

Què cal fer per formar part del programa de suport a la creació?

Cal enviar un correu electrònic a programacio@casaorlandai.cat indicant:

  • Presentació de la companyia
  • Presentació del projectes
  • Proposta de calendari d'assajos

Es poden enviar propostes durant tot l’any, i seran valorades per l’equip de programació de la Casa Orlandai. L’acceptació o no de la proposta pot dependre de la disponibilitat d’espais i/o dels valors que es comparteixin amb l’ACCO.