C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Allotjament d’entitats

La Casa Orlandai ofereix l’allotjament a les entitats sòcies de l’Associació Cultural Casa Orlandai amb les següents condicions:

El servei d’allotjament consisteix en:

Disposar d’una sala concreta en un horari concret, un màxim de tres hores setmanals. O disposar d’un espai en ocasions puntuals a convenir amb l’equip tècnic d’espais de la Casa Orlandai amb un marge de 15 dies d’antelació.

  • Un armari tancat amb clau
  • Servei de fotocòpies
  • Divulgació d’ informació de l’entitat dins el web i els mitjans de comunicació de la Casa Orlandai, si així es desitja
  • Col·laborar en les activitats i òrgans de participació de l’AC Casa Orlandai

 

Qui ho pot sol·licitar?

  • Una entitat sense ànim de lucre o grup de fet, sòcia de la Casa Orlandai, prioritàriament vinculada al barri de Sarrià
  • Qualsevol oferta que s’adapti als horaris i espais disponibles de la Casa Orlandai i que sigui compatible amb les activitats que ja es realitzen a l’equipament
  • Entitats que ofereixin activitats innovadores i que no entrin en competència amb altres activitats de la Casa Orlandai o del barri de Sarrià ja consolidades
  • Entitats que fomentin la diversitat de propostes tant pel que fa a la temàtica com pel que fa al públic al qui va dirigit

 

Si vols més informació envia’ns un correu a entitats@casaorlandai.cat