C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Espai Gardenyes

L'Espai Gardenyes és un projecte impulsat per l'Associació Cultural Casa Orlandai i Consumo Respeto, però que treballa cooperativament amb altres entitats i associacions del districte.

El present projecte vol donar resposta a un conjunt d'interessos i necessitats social i territorials que es van identificar conjuntament amb el teixit veïnal i associatiu i, que a grans trets, són:

- la manca d'espais públics intergeneracionals

- la manca d'espais lliures polivalents i multifuncionals on les entitats puguin visibilitzar-se

- la manca d'espais lliures no consumistes

- la necessitat de renaturalitzar la ciutat

- la necessitat d'espais per a la creativitat i expressió ciutadana

- donar cabuda a l'agricultura urbana ecològica

- reforçar les estructures de suport i inclusió social

- impulsar la gestió ciutadana d'equipaments públics

- la necessitat d'implicar la ciutadania.