C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Comissions

La gestió de l’activitat quotidiana de l’associació es duu a terme mitjançant el treball de les Comissions i de la Junta. Les comissions són àrees de participació obertes a tothom que hi vulgui participar. Cada comissió es dedica a un tema o aspecte concret de a gestió de la Casa Orlandai o de l’associació.

Les comissions es convoquen trimestralment però es poden reunir més sovint si es considera oportú. Per tal de fomentar la participació a les comissions les convocatòries es publiquen amb suficient anticipació i amb l’ordre del dia previst.

A cada comissió hi participa una persona de la Junta de l’associació i una persona de l’equip tècnic de la Casa Orlandai.