C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Història

El setembre de l’any 2003 l’Escola Orlandai va abandonar la Casa Galve del carrer Jaume Piquet i es va traslladar a la nova escola ubicada a Can Ponsic.

En aquell moment, un col·lectiu de veïns i veïnes de Sarrià va començar a elaborar un projecte per trobar un nou ús a l’antic edifici de l’escola propietat de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de les primeres propostes, els eixos creatiu i social són identificadors del projecte. L’acció reivindicativa s’allarga en el temps fins a la creació de l’Associació Amics i Amigues de l’Orlandai (AAAO), l’any 2004, a partir de la qual va sorgir l’”Equip de treball” que va elaborar el document “Casa Orlandai. Art i transformació social” (octubre 2004), que va permetre iniciar formalment les negociacions amb els responsables municipals. En aquell moment 10 associacions o col·lectius conformen el projecte, entre les quals destaquen: l’AAAO, l’Antàrtida/Plataforma del Gel, l’Assemblea de Joves de Sarrià ESBERLA, l’Associació per la promoció cultural Cheb Balowski, la Coral Sarrià o l’Esplai Movi de Sarrià.

A partir de 2005 aquesta plataforma cívica de Sarrià i els responsables polítics i tècnics del Districte de Sarrià-Sant Gervasi van començar a treballar per definir un projecte per a l’antiga escola. Aleshores, la plataforma ja reunia a 13 entitats, amb noves incorporacions com l’Associació Cultural d’Assessorament i Formació en Audiovisuals i Informàtica (ACAFAI) i la Plataforma d’Entitats Solidàries de Sarrià Sant Gervasi.

L’any 2006 va començar la remodelació i la rehabilitació integral de l’edifici, tant de l’interior com de l’exterior amb especial cura, atès que formava part del patrimoni arquitectònic i sentimental del barri.

El 23 de gener de 2007 es va fer la presentació pública del projecte a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sarrià. El 27 de febrer es va fer l’assemblea constituent de l’Associació Cultural Casa Orlandai, constituïda per 15 entitats fundadores -entre les noves incorporacions cal citar l’Associació Catalana de Dansa Lliure, el Centre d’Higiene Mental de Les Corts, el Col·lectiu de Dones en l’Església i el Grup de Pachwork- i s’aprovaven els Estatuts que regiran l’associació.

Finalment, els responsables polítics de l’Ajuntament de Barcelona-Districte Sarrià-Sant Gervasi van confirmar la creació d’un centre cívic gestionat per l’Associació Cultural Casa Orlandai, mitjançant un conveni signat el març de 2007. Casa Orlandai s’obria al públic el 12 d’abril de 2007.

Des de l’any 2007, l’associació està gestionant l’equipament municipal Casa Orlandai, a través d’un conveni amb una duració de quatre anys, renovat primer amb quatre pròrrogues anuals, i, des de 2015, per un nou conveni de tres anys amb una pròrroga anual.

A més a més del centre cultural, l’Associació Cultural Casa Orlandai també gestiona des del 2014 l’Espai Gardenyes, un hort, una àgora i un projecte de bioconstrucció que es fa en el marc del Pla Buitsde l’Ajuntament de Barcelona. També promou altres projectes com el Mapa Verd de Sarrià, i participa en les xarxes veïnals del barri.

L’any 2014, l’associació ha estat reconeguda amb el 2n Premi Barcelona Associacions atorgat per l’Ajuntament de Barcelona i amb el Premi Compromís Democràtic que atorga la Generalitat de Catalunya.