C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Dades de l'activitat

Data: 18/10/2023
Horari: 19:00
Categoria: Cicle: Les Veus de la República, Destacats
Preu: Gratuït
Comparteix-ho...

LES VEUS DE LA REPÚBLICA: Racisme ara i aquí

RACISME ARA I AQUÍ, inscriu-te
18 d'octubre

Ens han educat en el racisme, i per tant totes i tots som racistes. El racisme està incrustat en la nostra societat, de tal manera que naturalitzem estructures i polítiques públiques que practiquen el racisme institucional i sistèmic.

El racisme institucional es manifesta a través de pràctiques, polítiques i lleis que perpetuen les desigualtats per raó d’origen. Discriminacions en l’accés a llocs de treball, a l’habitatge, a assolir la ciutadania, i per tant a la protecció social, als serveis de salut o l’equitat educativa. Tot això perpetua els cicles de discriminació i, per tant, de la pobresa.

Però existeix el microracisme manifestat en petites, subtils i sovint no intencionades expressions de prejudicis, difícils de detectar (i d’auto-detectar), ja que no sempre es presenten de manera oberta o explícita; comentaris, bromes aparentment innocents, tractament diferencial inadvertit, presumpcions o judicis basades en estereotips.

Catalunya és terra d’acollida, però ja fa força anys que vam acollir una immigració estrangera, i tanmateix el racisme encara és aquí, i té moltes cares i manifestacions.

  • Quines són els microracismes més freqüents en el camp de l’educació, del treball, de la cultura, etc.?
  • Quin és el mecanisme a partir del qual els microracismes poden conduir al racisme institucional i sistèmic, o a la inversa?
  • Quines són les eines per a lluitar contra el racisme a nivell micro-individual, i a nivell macro-institucional?

Comptarem amb:

Zenia Hellgren, doctora en Sociología, investigadora al Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre la Inmigración (GRITIM-UPF).
Omnia l’Bakkali, estudiant de dret i autora de “Un far a tres minuts de casa“.

Modera: Marta Masats

Més informació