C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Comissions

La gestió de l’activitat quotidiana de l’associació es duu a terme mitjançant el treball de les Comissions i de la Junta. Les comissions són àrees de participació obertes a tothom que hi vulgui participar. Cada comissió es dedica a un tema o aspecte concret de a gestió de la Casa Orlandai o de l’associació.

Les comissions es convoquen trimestralment però es poden reunir més sovint si es considera oportú. Per tal de fomentar la participació a les comissions les convocatòries es publiquen amb suficient anticipació i amb l’ordre del dia previst.

A cada comissió hi participa una persona de la Junta de l’associació i una persona de l’equip tècnic de la Casa Orlandai.

Les comissions son:

  • Comissió de Programació (activitats, tallers i seminaris)
  • Comissió de Comunicació (publicacions, web)
  • Comissió Estratègica
  • Comissió de Finançament
  • Ecocomissió (medi ambient i Mapa Verd)

També hi ha altres grups de treball, anomenats subcomissions, dedicats a la programació i organització d’actes concrets tals com:

  • Aniversari de la Casa Orlandai.
  • Carnestoltes.
  • Festa del Comerç Just.

Últimes actes de les comissions de treball