C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Assemblees

L’Assemblea, o Assemblea General, és l’òrgan suprem de gestió de l’associació. Són membres de l’Assemblea els socis i sòcies individuals, familiars i les entitats sòcies. Cada persona, col·lectiu o entitat té un vot. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones sòcies presents o representades.

Normalment es convoquen dues assemblees l’any en caràcter ordinari, una a la tardor i una altra a l’hivern. Un nombre superior al 10% de les persones o entitats sòcies de l’entitat pot convocar una assemblea de caràcter extraordinari.

Les principals facultats de l’Assemblea són:

  • Modificar els Estatuts i aprovar o modificar el reglament de règim intern.
  • Elegir les persones membres de l’òrgan de govern, controlar i aprovar la seva gestió.
  •  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals.
  • Adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució per al sosteniment de l'associació.

Últimes actes de l'Assemblea

18

juny

2015

Assemblea Primavera 2015

Després d’uns dies per a poder revisar i validar l’acta de l’Assemblea de socis i sòcies de la primavera 2015, ja la teniu a les vostres mans. En aquesta assemblea es va compartir la situació de l’elaboració del segon pla estratègic de l’Associació Cultural Casa Orlandai 2016-2020, i es va fer una dinàmica per a […]

18

des.

2015

Assemblea tardor 2015

El passat 15 de desembre, l’ACCO va celebrar l’assemblea d’hivern del 2015, amb una gran assistència i alta participació de tothom, cosa que va fer que fos interessant, dinàmica i amena. Els temes a tractar eren diversos i tots ells importants. No obstant, volem destacar els principals acords presos: l’aprovació del Pla Estratègic pels propers […]